Přihlásit se

Ženský akt (Willendorfská Venuše), cca 28.000-25.000 př.n.l. Vápenec, výška 11cm (Naturhistorisches Museum, Vídeň)

(úvodní hudba) Lidé mají rádi konkrétní odpovědi. Opravdu chceme jasně rozumět všemu, co vidíme. A obzvlášť to platí o historicích umění. Ale lidé mají zálibu i ve vytváření věcí. Moc rádi tvoříme umění. A jedním z nejstarších dosud nalezených uměleckých děl světa je tato malá ženská figurka, které se někdy říká jednoduše ženský akt, ale je všeobecně známá jako Willendorfská Venuše – což je název, který vůbec nedává smysl, ale zcela odpovídá způsobu, kterým naše kultura na umění pohlíží. Jméno Venuše dostala, když byla roku 1908 nalezena v rakouské vesnici jménem Willendorf. Na výšku má pouhých 11 centimetrů a její stáří se odhaduje na 25.000 let. Takže je opravdu stará. A ve Vídni, kde se na ni teď díváme v Přírodopisném muzeu, ji umístili do tmy, do skleněné vitríny, a svrchu ji nasvítili. Instalace zvnějšku vypadá jako řecký chrám a na něm stojí "Willendorfská Venuše". A uvnitř toho malého chrámu je malé tlačítko, protože tohle je přírodovědné muzeum. Jsou tu spousty dětí a děti hrozně rády mačkají tlačítka. A když to udělají, bílé světlo nad figurkou zčervená a začne hrát flétna. My samozřejmě nemáme ponětí, jakou hudbu by tehdejší lidé byli poslouchali, pokud poslouchali vůbec nějakou. Jde opravdu spíše o pokus zodpovědět všechny otázky. O té figurce nevíme skoro nic. Nevíme, proč vznikla, kdo ji vytvořil. Máme jen tu figurku a prakticky žádný kontext. Svým způsobem je to vlastně spíše předmět antropologický než umělecký. Tím, že jsme ji pojmenovali po řecké bohyni, bohyni lásky, Venuši, jsme jí připsali význam – význam božské postavy jaksi spojené s plodností. Přitom nemáme jediný důvod věřit, že je cokoli z toho pravda. Myslím, že je zde o něco širší kontext, protože tohle je jen jedna z poměrně mnoha ženských figurek z tohoto období, které byly nalezeny. Tedy z období doby ledové. A jde o jedny z prvních figurálních sošek, které můžeme vidět. Zajímavé je, že téměř všechny sošky, které byly nalezeny, jsou ženské postavy. Měli bychom říci, že všechny figurky, které jsme dosud nalezli, jsou ženské figurky a že jsou nahé. Ale mají různé tvary. Některé mají přehnaně velká ňadra nebo hýždě, ale některé jsou hubené. Ale možná, že za deset nebo za sto let najdou kunsthistorici a arecheologové nějaké mužské figurky. To všechno jsou jen dohady, jediné, co v současné době máme, je ta figurka. Pojďme si ji lépe prohlédnout. Nemá žádná chodidla a má velmi tenké ruce, které má položené na prsou. A nemá žádné rysy v obličeji. To je stejné u téměř všech nalezených figurek z této doby. Velmi pečlivě jsou vykresleny její vlasy, nebo možná jde o nějakou tkanou pokrývku hlavy. Někteří archeologové se domnívají, že by mohlo jít o klobouk z rákosí. Áá, tady máme tu hudbu a červené světlo. Správně, malá holčička právě stiskla tlačítko. Ruce jsou vyvedeny velmi lehce, s viditelnými prsty. A archeologové, kteří ji pečlivě studovali, si myslí, že zveličení břicha, ňader a hlavy, které u podobných děl často bývají baňaté, jsou částečně i výsledkem přirozeného tvaru kamene. Jde o vápencový předmět. Je symetrická. A evidentně nebyla koncipována tak, aby stála, protože – jak jsi zmínila, tak nemá žádná chodidla. Ale je to figurka, která by dobře padla do ruky. Takže budí dojem, že je to předmět původně určený k držení v ruce, možná k přenášení v kapse nebo něco takového. Pohodlně padne do ruky. Víme, že původně byla nabarvená okrem, druhem červené barvy. Ale říct k tomu něco dál je opravdu těžké. Takže jí budeme fascinováni i nadále. Historici umění se budou dál snažit najít odpovědi. A jsem si jistý, že v některém ohledu vždy skončíme v pasti reflektování našich vlastních zájmů a potřeb při snaze tomuto předmětu porozumět. Nejsem si jist, jestli se nám někdy podaří mu plně porozumět nebo jestli budeme schopni oživit jeho původní významy. Ne. (závěrečná hudba)
video