Magnetismus
Magnetismus (13/20) · 6:41

Elektromotory, 3. část Využití komutátoru pro usměrnění proudu a vytvoření elektromotoru

Navazuje na Matematiku vektorů, Elektřinu.
video