Magnetismus
Magnetismus (1/20) · 1:09

Objev magnetismu Naši předci si všimli, že určité kameny se přitahují. Také si všimli, že tato síla může být přenesena na některé kovové předměty. Video je bez komentáře. Co se v něm odehrává?

Navazuje na Elektřinu, Matematiku vektorů.
(chůze po kamenech, sbírání věcí ze země) (položení jehly na zem, reakce jehly s magnetovcem) (zmagnetizování jehly) (vytvoření malého "kompasu", za pomoci nádobky s vodou, lístku, na který se položí zmagnetizovaná jehla a zmagnetizovaná jehla) (zmagnetizovaná jehla otáčí lístkem, který je položený na vodě) (Následně zůstává lístek s jehlou stabilní i při změně podmínek)
video