Matematika vektorů
Matematika vektorů (1/1) · 9:47

Výpočet skalárního a vektorového součinu v notaci jednotkových vektorů Výpočet skalárního a vektorového součinu, pokud jsou vektory zadány pomocí složek x, y, z (nebo i, j, k)

video