Odkládací blok: Mocniny a odmocniny
Přihlásit se
Odkládací blok: Mocniny a odmocniny (5/9) · 7:44

Pravidla pro mocniny - část 2 a

Vítejte u druhé části pravidel pro mocniny, úroveň 1. Na začátek si zopakujme pravidla, která už známe. Jestliže mám 2 na desátou krát 2 na pátou, víme, že pokud násobíme mocniny se stejným základem, můžeme sečíst exponenty, takže výsledek je 2 na patnáctou. Naučili jsme se také, že pokud bychom měli 2 na 10 lomeno 2 na 5, museli bychom exponenty odečíst. Dostali bychom tedy 2 na (10 mínus 5), což se rovná 2 na pátou. Na konci minulé lekce, kdy jsem asi zbytečně předbíhal, jsem představil nový koncept. Co s tím, když mám 2 na desátou, to celé na pátou? Pojďme se zamyslet, co to vlastně znamená? Pokud celý výraz umocním na pátou, je to totéž jako 2 na desátou krát 2 na desátou krát 2 na desátou krát 2 na desátou krát 2 na desátou. Vzal jsem pouze 2 na desátou a vynásobil to číslo sebou samým 5krát. To je pátá mocnina. Podle tohoto pravidla nahoře víme, že můžeme tyto exponenty sečíst, protože mají stejný základ. Jestliže sečteme 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, co dostaneme? Správně, dostaneme 2 na padesátou. Co jsme tedy udělali? Jenom jsme vynásobili 10 krát 5, aby nám vyšlo 50. Toto je naše třetí pravidlo pro mocniny: Jestliže umocním číslo exponentem, a poté celý výraz umocním dalším exponentem, můžu tyto dva exponenty vynásobit. Dám vám jiný příklad. 3 na sedmou, to celé na mínus devátou. Opět stačí, abych vynásobil 7 a mínus 9, a dostanu 3 na mínus 63. Jak vidíte, funguje to stejně dobře i se zápornými čísly. A teď vás naučím ještě jednu vlastnost mocnin. Jestliže mám například 2 krát 9, a to celé umocním na stou, vyjde mi, že se to celé rovná 2 na stou krát 9 na stou. Teď si to pravidlo vysvětlíme. Začneme kratším příkladem. Kolik je (4 krát 5) na třetí? No, to by se rovnalo (4 krát 5) krát (4 krát 5) krát (4 krát 5), což je totéž jako 4 krát 4 krát 4 krát 5 krát 5 krát 5. Jenom jsem prohodil pořadí čísel při násobení, což se u násobení může. Takže 4 krát 4 krát 4, to se rovná 4 na třetí. A 5 krát 5 krát 5 se rovná 5 na třetí. Doufám, že teď lépe chápete, proč toto pravidlo platí. Když jsem se sám učil pravidla pro mocniny, pořád jsem tato pravidla zapomínal, takže jsem si to musel vždycky ověřit touto zkouškou. A zkouška představuje vysvětlení, proč pravidlo funguje, abych si mohl být jistý, že počítám správně. Takže díky tomu, co jsme se dosud naučili - i když, pojďme si všechna pravidla ještě jednou zopakovat. Pokud mám 2 na sedmou krát 2 na třetí, můžu sečíst exponenty, tedy 2 na desátou. Když mám 2 na sedmou lomeno 2 na třetí, tak v tomto případě exponenty odečítám, a dostanu 2 na čtvrtou. Když mám 2 na sedmou, to celé na třetí, tak exponenty násobím a dostanu 2 na dvacátou první. A když mám (2 krát 7) na třetí, tak se to rovná 2 na třetí krát 7 na třetí. Pojďme nyní zkusit použít všechna pravidla, která jsme se naučili, a zkusit vyřešit nějaké, řekněme, smíšené příklady, které vyžadují použití několika pravidel současně. Dobrý smíšený příklad byl ten, který jsem vám dal na konci minulé lekce. Máme 3 na druhou krát 9 na osmou, a to celé umocním na mínus druhou. Co můžeme udělat? 3 a 9 jsou dva odlišné základy, ale 9 může být vyjádřena jako mocnina 3, že? 9 je stejná jako 3 na druhou. Tak to napíšeme. To se rovná 3 na druhou krát... 9 je stejná jako (3 na druhou)... to celé na osmou, a to celé na mínus druhou, že? Pouze jsem nahradil 9 číslem 3 na druhou, protože víme, že 3 krát 3 je 9. Teď můžeme použít pravidlo násobení, abychom to zjednodušili. Tohle se rovná 3 na druhou krát 3 na (2 krát 8), což je 16. A to celé na mínus druhou. Teď můžeme použít první pravidlo. Máme stejný základ, násobíme, můžeme sečíst exponenty, to se rovná 3 na osmnáctou, že? 2 plus 16, a to celé na mínus druhou. A jsme skoro u konce. Opět můžeme použít pravidlo násobení, a můžeme říct... Tohle se rovná 3 na (osmnáctou krát -2), a to je 3 na mínus třicátou šestou. Tento příklad se nejdříve mohl zdát těžký, ale těch pravidel není zas tolik. Musíte se jen dívat, kterou malou část příkladu můžete zjednodušit. Pak ji zjednodušíte a zjistíte, že můžete dál používat pravidla, dokud se nedostanete k jednoduššímu výsledku. A vlastně příklady úrovně 1 ani nejsou takhle složité. Toho bude více v pravidlech pro mocniny - úroveň 2. Ale myslím, že teď jste na takové příklady připaveni. Nejsem si úplně jistý, jestli chci, abyste si pravidla zapamatovali. Myslím, že je lepší pravidla téměř zapomenout a pak si je sám sobě znovu dokazovat tak dlouho, dokud si je nezapamatujete. Pokud si je jen zapamatujete, později, když je nebudete procvičovat, je zapomenete a už nebudete vědět, jak se k nim dostat. Ale je to na vás. Doufám, že chápete, proč tyto pravidla fungují, a pokud budete procvičovat a dávat pozor na znaménka, nebudete mít s úrovní 1 problémy. Hodně štěstí!
video