Přihlásit se

Kolik lidí zaměstnat s ohledm na křivku mezního produktu Zamyšlení nad tím, kolik lidí zaměstnat. Krátká úvaha o monopsonu.

V této výuce bych se chtěl podrobněji věnovat křivce příjmů mezního produktu a opravdu porozumět tomu, co nám říká a že je to skutečně křivka mezního užitku pro firmu ve videu, které jsme vytvořili. Jedná se o firmu, která provozuje mytí aut a také jak můžeme tuto firmu použít, pokud řešíme, co je rozumný počet lidí, kteří by měli být přijati do této firmy. A připomínám, že tato horizontální osa nám ukazuje množství pracovníků na hodinu. Jsou to tedy lidé za hodinu, kteří pracují pro firmu. A vertikální osa zobrazuje příjem mezního produktu, který lze chápat jako mezní příjem v USD nebo inkrementální příjem, který získáte na osobu a hodinu. na osobu...za hodinu A nyní se přesvědčíme, zda získáme stejnou věc vizuálně, jak nám to ukázala tabulka zde nahoře, můžeme přemýšlet o tom, co je mezní, kolik inkrementálního výnosu získáme náborem prvního pracovníka. Co tedy můžeme udělat je to, že znásobíme kvantitu lidí, což je jedna krát průměrný výnos mezního produktu který získáme z jednoho člověka, nebo se dá říci průměr, který získáme tím, že jdeme z nuly na jednoho člověka a tento průměr je 25 Důvod proč jsem to řekl tímto způsobem je ten, že si můžete představit realitu, kdybyste dostali jen desetinu člověka a získali byste hodnotu vyšší než 25. A tedy můžete si říci, jak získat desetinu člověka? Co aby jeden zaměstnanec přišel do práce každý desátý den? A pak získáte malý benefit, tím, že se dostanete blíže k celému človéku za hodinu, ale v průměru, když bychom šli od nuly k jednomu člověku, dostali bychom hodnotu 25 dolarů neboli 25 dolarů mezního příjmu na osobu a hodinu. A nyní potřebujeme zjistit, jaký je celkový mezní příjem, který jsme zde získali od toho zaměstnance, tedy celkový inkrementální výnos, který jsme schopni získat. Tedy jeden člověk, krát průměr výnosu mezního produktu, což je 25, tedy to by nám dalo oblast tohoto obdélníku, což by bylo 25 dolarů. Nyní bychom měli začít kalkulovat, abychom to plně pochopili, ale myslím, že když se na to podíváme z geometrického hlediska, stane se to, za předpokladu, že toto je přímka, naše křivka výnosu mezního produktu je tato čára nahoře, že oblast pod tímto obdélníkem bude stejná jako oblast pod oranžovou křivkou. Oranžová křivka mezi nulou a jednou polovinou je nad tímto obdélníkem a mezi jednou polovinou a jednou je pod obdélníkem a oblast nad tím, je stejná jako oblast pod tedy 25 dolarů je také oblast pod touto křivkou a to je v podstatě, kolik užitku získá přijetím jednoho zaměstanance. Získá 25 dolarů. Nyní, kolik získá firma, když nabere dalšího jednoho (z jednoho na dva) zaměstanance. Tím, že půjde z jednoho na dva, naše proměnná kvantita lidí za hodinu je jedna a pak náš průměrný výnos mezního produktu při navýšení zaměstnanců z jednoho na dva je 20 dolarů. A tato oblast je jedna krát dvacet. A ta bude stejná jako oblast pod křivkou, která tedy bude dvacet. Stejně tak oblast pod křivkou, když chceme říci, kolik byl výnos mezního produktu, když bychom šli ze dvou na tři lidi. Tedy pak průměrná výška zde, museli bychom říci, co je oblast mezi 2 a 3 a můžeme to zjistit, když víme, že průměrná výška je 15 krát 15, takže tato výška, průměrná výška je 15x15x1, dostaneme 15 dolarů užitku. Mezi 3 a 4, je průměrná výška 10, takže získáme 10x1, což je 10 dolarů užitku, což je zobrazeno touto oblastí pod křivkou zde, 10 dolarů užitku. Stejným způsobem je to případě užitku 5 dolarů. Nyní, toto nám říká, jaký získáme výnos, ale neříká nám to, jaký je optimální a rozumný počet lidí, které máme nabrat. Abychom toto číslo dostali, musíme přemýšlet o nákladech na zaměstnance. Tedy marginalní náklady, které vznikají. Dříve jsem zmínil, že toto je firma, která chce být konkurence schopná na trhu mytí aut. Tedy je to konkurující dodavatel. Ale pojďme předpokládat, že je také schopná konkurovat jako kupující na trhu práce. To jsou dva různé trhy a pojďme si to vysvětlit. Na trhu mytí aut jsme konkurující dodavatel myček aut. Na trhu práce je naše firma konkurující nakupující. Nyní zde udělám odbočku, neboť pokud mluvíme o dodavatelích, konkurenčních dodavatelích, tedy různých lidech, kteří dodávají různý typ zboží nebo služeb. A opak toho je monopol, tedy nekonkurující, coby prodávající tomu říkáme monopol. Máme nekonkurujícího kupujícího. Takže, pokud byste měli mnoho prodejců, ale jen jednoho velkého kupujícího, mělo by to vliv na trh a nedělali jsme zatím hlubokou analýzu této situace. To by znamenalo, jen abyste věděli, abyste nebyli překvapeni, pokud to někdo zmíní, tzv. monopson. Není to relevantní k tomuto videu. Tento příklad je opak monopsonu na trhu práce. Vycházíme z toho, že jsme konkurenční nakupující, vedle nás je mnoho mnoho mnoho nakupujících, takže musíme akceptovat mzdy na trhu. Zároveň jsme protiklad monopolu na poli prodejců automyček. Jsme jeden z mnoha konkurenčních prodejců. Monopoly znamená jeden prodejce. Monopsony jeden silný kupující. Důvod, proč říkám, že jsme konkurenceschopní na trhu práce, je ten, že předpokládám, že budeme muset akceptovat mzdy na trhu. Mzdy aktuální pro typ pracovníků, které budeme nabírat. Tedy tržní mzdy. Tržní mzda bude řekněme 10 dolarů na hodinu. A v tomu kontextu, jaký je tedy rozumný počet lidí, které bychom měli nabrat? Takže, z prvního zaměstnance, kterého nabereme, získáme zisk 25 dolarů. Mezní náklady, a můžeme vlastně nakreslit křivku mezních nákladů, budou nulové na 25 dolarech. Pardon, na 10 dolarech. To je, kolik nás stojí, když nabereme jednoho člověka. Když nabereme dva lidi, oblast bude mezi nulou a dvěma a pod křivkou, což dělá 20. Nebo lze říci, že výnos z navýšení z jednoho na dva lidi je dalších 10 dolarů. Pokud bychom šli ze dvou na tři lidi, tato oblast zde, je dalších 10 dolarů. Když půjdeme ze tří na čtyři lidi, tato oblast zde, je dalších 10 dolarů pod touto zelenou křivkou. Takže, dává smysl nabírat tu první osobu? Samozřejmě! Získáte 25 dolarů a dáte 10 dolarů do mzdy. Takže váš zisk je 15 dolarů, takže zcela jistě chcete nabrat jednoho člověka. Dává smysl nabrat druhého zaměstnance? U druhé osoby, bude mezní zisk z produktu 20 dolarů. Mezní náklady budou 10 dolarů, tedy získáte 10 dolarů na tom druhém zaměstnanci, takže byste měli zaměstnat tohoto druhého člověka. Třetí zaměstnanec: mezní zisk je 15 dolarů, bude vás stát 10 dolarů, což je hodinová mzda. Váš zisk z tohoto zaměstnance bude 5 dolarů. Čtvrtý zaměstnanec, nyní to je zajímavé, u čtvrtého člověka vyděláte 10 dolarů, ale zároveň budete muset zaplatit 10 dolarů na nákladech. Tedy, pro Vás nemá velký smysl, nabírat plně čtvrtého zaměstnance. Dávalo by smysl, pokud byste nabrali polovinu čtvrtého zaměstnance, který by chodil pracovat obden, nebo by pracoval každý den jen na poloviční úvazek nebo by měl v rámci firmy více rolí. Protože pro polovinu člověka to dává smysl, bude stát 5 dolarů a jeho mezní užitek bude v oblasti pod křivkou mezi tímto a tímto bodem a tím dostáváme zisk z této osoby, čistý zisk bude tato oblast zde a proto by bylo rozumné toto osobu získat. Ale co zde vidíte je, že dává smysl navyšovat požadovanou kvantitu, dává smysl navyšovat nabíraný počet lidí dokud mezní užitek neboli křivka mezního produktu je rovna mezní křivce nákladů.
video