Přihlásit se

Převody jednotek délky Jak převádět míle, stopy a yardy?

Jamir trénuje na závod a běhá kolečka kolem pole. Pokud je délka trasy kolem pole 300 yardů, kolik celých kol bude muset uběhnout, aby to byly alespoň 2 míle? Takže nám říkají, jak dlouhé je jedno kolo (300 yardů), ale potřebujeme zjistit, kolik kol dá dohromady 2 míle. Dobrý způsob, jak začít, je převést vše na stejné jednotky. Máme tu vzdálenost v mílích a máme ji i v yardech. Pojďme tedy převést všechno na yardy. Potřebuje uběhnout 2 míle. 2 míle Jak je převedeme na yardy? Nevím zpaměti, kolik yardů je jedna míle, ale pamatuji si, kolik stop obsahuje jedna míle. A je dobré si někde v hlavě držet, že jednu míli tvoří 5 280 stop. Tohle číslo je dobré vědět. 5 280 stop na míli. Čili můžeme při převádění nejprve převést míle na stopy a potom víme, že jeden yard jsou 3 stopy takže budeme mít 2 míle v yardech. Když chceme převést 2 míle na stopy, potřebujeme míle ve jmenovateli a stopy v čitateli. A důvod, proč to říkám, je ten, že tyhle míle se vykrátí s těmito a zůstanou nám jenom stopy zde. Před chvílí jsem napsal, že jedna míle má 5 280 stop nebo můžeme říct, že na každou 1 míli připadá 5 280 stop. Můžete to zapsat oběma způsoby, ale napišme to takto. A potom můžeme násobit. Co nám z toho vyplyne? Když prostě vynásobíme 2 krát 5 280. Kolik to tedy vyjde? Asi bych si měl vyndat kalkulačku. Nebo to můžeme vypočítat z hlavy. Pojďme nad tím uvažovat takto: 2 krát 80 je 160. 2 krát 200 je 400. Takže to bude 400 plus 160, což je 560. A potom 2 krát 5 000 je 10 000. To je 10 560. Pak se míle vykrátí a zůstanou nám jenom stopy. Ještě to roznásobím. Předtím jsem to udělal z hlavy, ale to se ne vždy hodí. Ověřím pro vás, že 5 280 krát 2 je skutečně 10 560. 2 krát 0 je 0. 2 krát 8 je 16. Přeneseme 1. 2 krát 2 je 4, plus 1 je 5. 2 krát 5 je 10. 10 560. Takže potřebuje uběhnout 10 560 stop. Teď bychom to chtěli v yardech. 10 560 stop. Pojďme je převést na yardy. Chceme to v yardech. Takže chceme yardy v čitateli a stopy ve jmenovateli tak, aby se tyhle stopy vykrátily s těmito. A víme, že 3 stopy připadají na každý 1 yard.. 3 stopy na každý 1 yard. Jiný způsob, jak to přečíst, je, že máte 1/3 yardu na každou stopu. A teď můžeme násobit. A dává to smysl. Když přecházíte ze stop na yardu, číslo by mělo být menší, protože yardy jsou větší jednotka. Abyste urazili stejnou vzdálenost, stačí vám méně yardů při určitém počtu stop. Takže dává smysl, že dělíme. Totéž: 2 míle jsou hromada stop, takže dávalo smysl, že jsme násobili velkým číslem. Tady dává smysl, že dělíme. Pojďme to tedy provést. Z tohohle se stane 10 560 krát 1, děleno 3. To je 10 560/3. Tahle a tahle část. A potom se stopy vykrátí a zůstanou nám jenom yardy. Takže 2 míle jsou 10 560 děleno 3. Pojďme odvodit, kolik to je. 3 jde to 10 560. Nejde do 1. Do 10 jde třikrát. 3 krát 3 je 9. A odečítáme. Dostáváme 1. Tuhle 5 převedeme dolů. Stane se z ní 15. 3 jde do 15 pětkrát. 5 krát 3 je 15. Nemáme žádný zbytek, nebo 0. Převedete dolů 6. 3 jde do 6 dvakrát. Posunu se trochu níž. 2 krát 3 je 6. Odečíst. Žádný zbytek. Dejte dolů tuhle poslední 0. 3 jde do 0 nulakrát. 0 krát 3 je 0. A nemáme žádný zbytek. Takže 2 míle jsou ekvivalentem 3 520 yardů. To je celá vzdálenost, kterou musí urazit. Je to ekvivalent 2 mil. Teď chceme zjistit, kolik je to kol. Potřebujeme to v kolech, ne v yardech. Chceme, aby se yardy vykrátily. A v čitateli chceme kola, je to tak? Protože když násobíte, yardy se vykrátí a zůstanou nám jenom kola. A teď, kolik kol je na yard nebo yardů na kolo? Říkají, že vzdálenost kolem pole je 300 yardů. Takže máme 300 yardů na každé 1 kolo. Teď to tady vynásobit. Yardy se vykrátí a dostaneme 3 520. Udělám to jinou barvou. Dostaneme 3 520, tady, krát 1/300. Když to vynásobíte 1, stane se z toho 3 520 děleno 300. Z hlediska jednotek se yardy vykrátily. Zůstala nám pouze kola. Tohle je tedy počet kol, která musí uběhnout. 3 520 děleno 300. Můžeme to vykoukat přímo tady. Kolik je 11 krát 300? Pojďme to tady udělat přibližně. Vynásobili jsme 11 krát 300, čemu se to bude rovnat? 11 krát 3 je 33 a pak tu máme dvě nuly. To bude 3 300. Takže to je o něco menší. Když máme 12 krát 300, kolik to bude? 12 krát 3 je 36 a pak tu jsou dvě nuly, takže se to rovná 3 600. Tohle bude 11 čárka něco. Je to větší než 11, že? 3 520 je větší než 3 300. Takže když to vydělíte 300, dostanete cosi většího než 11. Ale to číslo zde, je menší než 3 600, takže když ho vydělíte 300, dostanete něco trochu menšího než 12. Přesný počet kol tak bude o něco menší než 12. Takže 2 míle jsou o trochu míň než 12 kol. Pojďme se ale ujistit, že odpovídáme na jejich otázku. Kolik celých kol by potřeboval, aby uběhl alespoň 2 míle? Takže nám říkají, podívejte, mělo by to být 11 tečka něco, něco, něco kol. To by byl přesný počet kol pro uběhnutí 2 mil. V zadání ale říkají, kolik celých kol musí uběhnout. 11 celých kol by nestačilo. Musel by uběhnout 12. Naše odpověď je tedy 12 celých kol. To "celých" nám říká, že chtějí počet kol jako celé číslo. Nemůžeme je jednoduše dělit. Kdybychom je podělili, získáme nějakých 11 tečka něco, něco. Můžete si to spočítat na kalkulačce nebo na papíře, pokud chcete. Musíme ale nechat alespoň 12, protože to je nejnižší počet celých kol, který nás dostane alespoň do této vzdálenosti nebo do tohoto počtu kol případně do ekvivalentu 2 mil.
video