Formální vysvětlení funkcí A more formal understanding of functions

video