Řazení nepravých zlomků a smíšených čísel Úkolem je seřadit několik daných nepravých zlomků a smíšených čísel od nejmenší po největší. Úkol je řešen jednak převedením všech čísel na smíšená čísla, tak i převedením všech čísel na nepravé zlomky.

video