Přihlásit se

Násobení záporných reálných čísel Příklad: 4 . (-5) . (-7,5) = ?

Vypočítejte součin 4 krát -5 krát -7,5. Stačí vynásobit tato 3 čísla. Některá z nich jsou kladná, některá záporná. Můžeme to udělat v libovolném pořadí. Začněme s 4 krát -5. A pak vynásobíme výsledek číslem -7,5. Napíšeme si to znovu. 4 krát -5 krát -7,5. První věc, kterou si musíme uvědomit je, že plus krát plus je plus, plus krát minus je minus, nebo minus krát plus je minus a minus krát minus je plus. Pokud budeme násobit dvě čísla se stejným znaménkem, dostaneme kladný výsledek a pokud násobíme dvě čísla s různými znaménky dostaneme záporný výsledek. 4 krát 5 je 20. Máme plus krát minus, dvě čísla s různými znaménky. Takže budeme mít záporný výsledek. Bude to -20 krát -7,5. Vypočítáme kolik to je. 20 krát 7,5 je 150 teď vyřešíme, jestli vyjde kladný nebo záporný výsledek. Máme minus krát minus. Jsou to stejná znaménka. Výsledek bude kladný. Odpověď je 150. Chceme-li být přesní, můžeme psát 150,0.
video