Primitivní funkce a integrály
Primitivní funkce a integrály (9/20) · 3:31

Určení určitého integrálu z grafu Máme zadaný určitý integrál. Naším úkolem zde je nakreslit graf integrované funkce a pomocí plochy pod grafem tento určitý integrál vypočítat.

video