Základní metody integrace
Základní metody integrace (15/17) · 5:18

Úprava funkce před integrováním V některých příkladech je výhodné integrovanou funkci před integrací upravit. Jedním způsobem může být dělení mnohočlenu mnohočlenem.

Navazuje na Primitivní funkce a integrály.
video