Aplikace integrálů
Aplikace integrálů (6/6) · 7:33

Objem rotačního tělesa užitím určitého integrálu 2 Úloha podobná té předchozí. Nyní však hledáme objem rotačního tělesa vzniklého rotací kolem osy y.

Navazuje na Základní metody integrace.
video