Vlnění a zvuk
Vlnění a zvuk (3/9) · 3:46

Vznik zvuku Jak vzniká zvuk, jak se šíří a proč zní náš hlas ze záznamu jinak?

Podívejme se na tento reproduktor. Zapojíme-li ho do zásuvky, začne vydávat zvuk. (hučení reproduktoru) Reproduktor vytváří zvuk pomocí chvění přední části reproduktoru, která se nazývá membrána. Ta se rychle pohybuje tam a zpět. Vědci většinou používají termín kmitání, chtějí-li vyjádřit, že se něco pohybuje tam a zpátky. Tento reproduktor kmitá příliš rychle, takže to nezachytíme pouhým okem. Jestliže ale položím na reproduktor kousek papíru, kmitání membrány ho rozpohybuje a on poskakuje sem a tam. Kmitání membrány také rozpohybuje vzduch před ní dopředu a dozadu. Zajímavé je, že vzduch, který je před membránou, ve skutečnosti neodchází pryč. Molekuly vzduchu prostě kmitají tam a zpátky. Tak jak je tedy možné, že slyšíme zvuk, přestože se molekuly vzduchu před membránou nikdy nedostanou do našich uší? Pravda je taková, že vzduch, který kmitá před membránou, způsobuje kmitání dalších molekul vzduchu. Vzduch tedy rozkmitá i vzduch, který je před ním, a ten rovněž rozkmitá molekuly vzduchu, které se nachází před ním. Nakonec pak začnou kmitat i molekuly vzduchu ve vašich uších a ty pak rozpohybují váš ušní bubínek tam a zpět. Vzduch, který kmitá ve vašem uchu, se pohybuje, má tedy kinetickou energii. Tuto energii může předat vašemu ušnímu bubínku, čímž uslyšíte zvuk. Takže tento reproduktor umí přenášet energii pomocí vzduchu, a to bez toho, aby přenášel samotné molekuly vzduchu. Je velmi důležité uvědomit si tento fakt. Energie může cestovat z místa na místo, zatímco vzduch v místnosti zůstává na stejném místě. Jediné, co se přenáší, jsou drobné výkyvy vzduchu. Kdyby vzduch doopravdy procházel místností, řekli bychom, že to je vítr, a nikoliv zvuk. To je důvod, proč o zvuku vždycky mluvíme jako o vlnění, protože stejně jako vlny je schopen přenášet energii v určitém prostředí, bez toho, aby musel hýbat s prostředím samotným. Prostředím myslíme materiál nebo látku, ve které dochází k vlnění. Typickým prostředím, ve kterém dochází k vlnění, je vzduch, ale zvuk se může šířit i v různých jiných materiálech, jako jsou voda, kovy nebo dokonce v lidském těle a jeho kostech. Fakt, že zvuk se může šířit i v mase a kostech, může odpovědět na otázku, nad kterou už jste možná někdy uvažovali, totiž proč zní náš hlas úplně jinak na video nebo audio nahrávkách? Důvodem je to, že když s někým mluvíme, tak to, co slyšíme, je kombinace dvou různých vln. Slyšíme vlnu, která se šíří z pusy směrem ven a zpět do ucha, ale také slyšíme kmitání vlny, která se šíří v našich svalech a kostech, prochází lebkou a nakonec ušním bubínkem. Na video nebo audio nahrávce je jedinou částí, která se nahraje, vlna, která se šíří vzduchem. Takže když pak posloucháte svůj hlas na nahrávce, slyšíte pouze to, co slyší ostatní lidé, když vás poslouchají. Špatná zpráva tedy je, že je skutečně pravda, že tak, jak zníte na nahrávce, tak doopravdy zníte i ostatním lidem. Dobrou zprávou ovšem je, že většině vašich kamarádů asi váš hlas nezní nějak divně. Je to totiž jediný hlas, který od vás kdy slyšeli, pokud ovšem (změna hlasu) doopravdy nemáte nějaký divný hlas. V tomto případě si však dovolím být trochu domýšlivý a připomenout vám: Stejně nemá smysl starat se o to, co si o vás myslí ostatní. (techno hudba)
video