Jak tvořit videa Sal Khan popisuje, jak tvoří videa po technické, didaktické i lidské stránce.

video