CA Algebra I: Směrnice přímky a průsečík osy y 27-32, jak nalézt směrnici a průsečík.

video