Jak vymazat studenta či celou třídu Návod pro učitele a mentory jak vymazat studenta či celou třídu v Khan Academy

video