Oligopoly a Monopolistická konkurence Představení rozdílných trhů, které se nachází mezi monopolem a dokonalou konkurencí.

video