Přihlásit se

Oligopoly a Monopolistická konkurence Představení rozdílných trhů, které se nachází mezi monopolem a dokonalou konkurencí.

Bylo již mnoho řečeno o monopolech a bylo již také mnoho řečeno o dokonalé konkurenci. A tak nějak na ně nahlížíme jako na protipóly. Tady u monopolu máte jediný subjekt, u dokonalé konkurence máte subjektů mnoho. U monopolu určujete cenu množství, u dokonalé konkurence musíte cenu přijmout. U monopolu jsou obrovské překážky pro vstup na trh, zatímco u dokonalé konkurence nejsou žádné. V tomto videu se chci zamyslet nad tím, zda existují jiné situace, nebo přesněji, zda existují termíny pro jiné situace, které se nacházejí někde mezi. Abychom se nad tím zamysleli, nakreslím škálu možností. Tato škála bude dvojrozměrná. Pravděpodobně bych vymyslel více možností, mezi kterými existují jemné rozdíly, ale tyto dvě jsou největší z nich. Jako první aspekt budu hodnotit počet konkurentů. Tady máme počet konkurentů. Konkurenti. Počet konkurentů. Nyní je očividné, že u monopolu je konkurent pouze jeden; u dokonalé konkurence je jich pak spousta. Umístím tedy jednoho přímo sem a spoustu konkurentů pak sem. Kdyby zde byla nula, nemohli bychom hovořit o trhu; nikdo se neúčastní. Na této svislé ose ukáži, jak diferencovaní jsou konkurenti na trhu. Jak rozdílné jsou jejich produkty nebo jejich značky. Diferencovanost na trhu. Tohle je nízká diferencovanost a tohle je diferencovanost vysoká. Představte si spoustu producentů a představte si, kde se nachází a nyní vám představím dva nové pojmy než pouze monopol či dokonalou konkurenci. Řekněme tedy, že žijeme ve světě, kde existuje padesát producentů šroubků a všechny tyto šroubky jsou naprosto stejné. Pokud by si jeden producent naúčtoval byť jen o korunu víc, nikdo by si od něj nic nekoupil, protože mohou mít naprosto stejný produkt levněji od některého z mnoha jiných producentů. Tento případ by se nacházel přímo zde - nízká diferenciace, všechny šroubky jsou naprosto stejné a je zde mnoho konkurentů. Tohle byl ideální případ fungování dokonalé konkurence ve skutečném světě. Máme tedy mnoho výrobců stejných šroubků. Nejsem si jistý, zda má současný trh mnoho konkurentů v téhle oblasti, ale předpokládejme, že kdyby měl, nacházeli by se přímo tady, velmi blízko dokonalé konkurence. Nyní si představte, že jste poskytovatelé služeb (voda, elektřina apod.) a na většině místech v Americe a pravděpodobně i v celém světě, existuje jeden pouze jeden poskytovatel dané služby, jeden subjekt ovládající například elektrické vedení. Velmi často jsou vlastně takovéto služby provozovány státem, ale ve většině míst v Americe je provozuje regulovaná soukromá společnost. Máme teda jeden subjekt, a vy byste mohli diskutovat o tom, zda se jedná o nízkou nebo tak vysokou diferencovanost, že existuje pouze jeden subjekt. Ale zaměřme se ještě jednou na tento bod - nízkou diferencovanost. Přímo tady by se mohla nacházet jedna z veřejných služeb. Nachází se tak blízko monopolu nebo se vlastně i o monopol jedná a tudíž je poskytovatel pouze jeden. Mono vzniklo ze slova "jeden". Poly pak ze slova "prodejce". Jeden prodejce - to by se dalo užít pro veřejné služby. Nyní přejdeme k záležitostem, které by se nacházely někde mezi. Například se zamyslete nad poskytovateli telefonního signálu ve vaší oblasti. Existuje více lidí, kteří mohou poskytovat telefonní služby, obzvláště v době chytrých telefonů, které využívají internet. Kabelové společnosti dnes tedy začínají poskytovat telefonní služby a telefonní společnosti začínají se službami internetovými a kabelovými. Mohli bychom se nad tímto trhem pozastavit. Umístíme si tento trh přímo sem. Počet konkurentů je tedy nízký, což znamená, že se nacházíme zde a jsou nějak diferencováni, ti vám mohou poskytnout rozdílné kabelové přijímače nebo nabídnout lehce rozdílné úrovně vlnového pásma či cokoli jiného. Jsou tedy nějak diferencovány a to přímo zde. Takže sem tyto poskytovatele kabelových, internetových či telefonních služeb umístím. Dále si pak můžeme představit trh, na kterém se nachází spousta konkurentů, ale ti jsou zase nějak diferencováni. Napadají mě kvalitní restaurace. Máme zde tedy spoustu restaurací, které prodávají výborné jídlo a ty si opravdu zakládají na kvalitě tohoto jídla, které prodávají. Tyto restaurace jsou tedy vysoce diferencovány. Každá restaurace je jedinečná, má svoje speciality a všechno ostatní. Ale, na trhu jich existuje mnoho. Tyto restaurace tedy umístím přímo sem. Můžete si také představit například značkové oblečení. To je velmi diferencované. Konkrétní návrháři, určité materiály a mnoho dalšího. Avšak na trhu je jich mnoho. Značková móda.Tady ale nejde o dokonalou konkurenci; ačkoli je tento trh velmi konkurenční a existuje mnoho subjektů, neprodávají stejný produkt. Producenti značkové módy jsou velmi, velmi diferencováni. Pod určitým úhlem se může zdát, že přes všechnu konkurenceschopnost existují tyto subjekty jako monopoly nabízející svůj produkt. Dále si zkuste představit něco jako nejmodernější notebooky či počítače nebo dobré počítače. Možná bychom mohli říct počítače obecně. Někteří lidé mohou chtít počítač od Applu, k této značce prostě tíhnou, zatímco někteří mohou chtít počítač od Sony. Možná sem tedy umístím značkové počítače. Ale pak můžete mít něco jako trh s neznačkovými počítači, což se může přibližovat tomuto bodu, kde se nachází náhodní výrobci, o kterých ani nevíte, různí výrobci ze zámoří, o kterých jste nikdy neslyšeli, ale tvrdí se o nich, že užívají stejný procesor, stejný paměťový čip prostě všechny jejich součástky jsou stejné. To je činí mnohem méně diferencovanými. Takže se mohou nacházet přibližně zde, neznačkové, a k tomuto stavu směřuje produkce osobních počítačů. Obvykle je to tak, že užívají stejný čip, stejnou paměť, všichni používají Windows, a cokoli jiného. Neexistuje mezi nimi mnoho rozdílů, a proto se začínají přibližovat dokonalé konkurenci. Důvod proč vám tyto případy ukazuji je ten, že vám chci předvést, že existují názvy pro věci, které nejsou dokonalou konkurencí, protože jsou vysoce diferencované a také pro věci, které nejsou ani monopolem, protože mají více poskytovatelů. Příklady, které jsou a další které by mohly být uvedeny v této části, kterou zakroužkuji, nazýváme "oligopoly". Část "oli" pochází přímo odsud a nejsem expert na řečtinu, ale původ má ve slově "pár/více." A je jasné, že "poly", stejně jako u monopolu, má původ ve slově "prodejce." Máme zde tedy pár prodejců. Oligopoly, které si rozebereme do větších detailů, si na rozdíl od monopolů nemohou určovat cenu a množství, avšak podle oligopolu samotného a v závislosti na trhu se může oligopol svým vystupováním monopolu přiblížit. Subjekty spolu mohou spolupracovat pro jejich vzájemný prospěch, nebo se mohou stát krajně konkurenčními. I přesto, že poskytovatelů existuje jen pár. Oligopoly tudíž mohou ve své podstatě vypadat spíše jako monopol, či jako velmi konkurenční producenti. Tyto body zde nahoře, které jsou dosti konkurenčními subjekty, jsou vysoce diferencovány. Dalo by se říci, že například Apple má monopol na prodej počítačů Apple. Nemají však monopol na počítače obecně. Očividně existuje mnoho, mnoho lidí, kteří přicházejí na trh s počítači, ale Apple má značku; pokud někdo chce Apple počítač, musí jít k Applu. Tento výrok je zcela jasný. Jsou tedy vysoce diferencováni, mají značku, tudíž mají monopol na jejich produkt, ale na trhu je mnoho dalších producentů, kteří je nenechají si jen tak stanovit cenu, protože tito ostatní prodejci nabízí produkty, které slouží ke stejnému účelu, ačkoli jsou trochu rozdílné. Takže tyto subjekty, nebo chcete-li trhy, nazýváme "monopolistickou konkurencí." A když toto spojení poprvé slyšíte, spojíte si ho spíše s monopolem, protože první slovo je "monopolistická." Ale blíží se více, alespoň já to tak vnímám, konkurenci dokonalé než právě monopolu. Takto si to všechno vidím ve své hlavě, monopol je totálně nekonkurenční. Zatímco tyto subjekty jsou vysoce konkurenční, stále nejsou až tak konkurenční jako je tomu u dokonalé konkurence. Avšak jsou tomuto stavu blízko. Monopol máte pouze na svůj produkt, ale na trhu neexistuje mnoho podobných výrobků, jejichž cena by mohla ovlivnit cenu vašeho výrobku. Na trhu existují, řekněme, i další alternativy, které ovlivní lidskou poptávku po vašem výrobku. Největší rozdíl mezi monopolistickou konkurencí a dokonalou konkurencí je ten, že existuje diferenciace mezi produkty přímo zde, vyskytuje se zde také otázka značky, možná také rozdíly v kvalitě produktů.
video