Přihlásit se

Výpočet reálného HDP pomocí deflátoru Jednoduchý příklad pro výpočet reálného HDP

Řekněme, že v roce 2011 je nominální HDP 15 294,3 mld. dolarů. Já jsem nevymyslel toto číslo, to je odhad 4. čtvrtletí 2011. A to není pouze údaj za 4. čtvrtletí, ale přepočet na roční 15 294,3 mld. dolarů, což je 15, 2943 bilionů dolarů HDP. A řekněme, že deflátor HDP k roku 2010 je 102,5. Je to deflátor HDP pro rok 2011. To znamená, že základní rok je 2010 a ceny pro rok 2010 jsou 100 a pro rok 2011 jsou 102,5. Další možnost, jak nad tím přemýšlet, je, že celková cenová hladina, která není jednoduše měřitelná, stoupla o 2,5 % ze 100 na 102,5. Nyní známe nominální HDP v roce 2011, taky zvaný současný HDP, známe deflátor HDP a můžeme vypočítat reálný HDP v roce 2011. Takže jak to uděláme, je, pokud si vzpomínáte, že poměr nominálního HDP a reálného HDP je poměr deflátoru HDP a číslu 100 (deflátor v základním roce - 2010), což je cenová hladina v roce 2010 a deflátor je zde hodnoty 102,5. Náš nominální HDP je 15 294,3 mld. dolarů, náš reálný HPD je to, co chceme vypočítat, takže neznáme jeho hodnotu. Známe ale náš deflátor HDP, který má hodnotu 102,5. Nyní můžeme vypočítat reálný HDP. Výraz 102,5/100 můžeme vypočítat z hlavy, což je 1,025. Můžeme obě strany rovnice vynásobit zlomkem "reálný HDP/1,025". Nyní takto rovnici pokrátíme a dostaneme, že reálný HDP je roven poměru nominálního HDP (15 294,3 mld. dolarů) a číslu 1,025 (poměr cenových hladin 2011 a 2010). Kdybych já měl na starosti pojmenování správné ekonomické koncepty, řekl bych, že deflátor HDP je toto číslo (1,025), že toto je 1 a toto 1,025 a nemusel bych psát tento zlomek. Jednoduše nominální HDP dělený deflátorem HDP by nám dalo reálný HDP, což by mně dalo větší smysl. Ale to je v podstatě stejné. Zde je současný HDP dělený tím, co já bych preferoval jako deflátor (1,025). Takže to vypočítáme "15294,3/1,025=14921,3". Náš reálná HDP je tedy 14 921,3 mld. dolarů, to je to samé jako 14,9213 bilionů dolarů.
video