Náklady mrtvé váhy
Náklady mrtvé váhy (3/6) · 9:06

Zdanění a náklady mrtvé váhy Jak účinek má zdanění na rovnovážnou cenu a množství?

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Podíváme se trochu na trh hamburgerů. Tohle je křivka nabídky a poptávky při ceně a množství hamburgerů prodaných za den. Pokud máme naprosto neomezený trh, žádné intervence, žádné daně, nic takového, potom vidíme, že máme rovnovážnou cenu a rovnovážné množství. Rovnovážná cena vypadá zhruba na 3,75 dolarů za hamburger. Rovnovážné množství vypadá, že je trochu větší... Možná, když tuhle přímku nakreslím trochu jinak. Rovnovážné množství vypadá zhruba na 3 dolary. Promiňte zhruba 3,5 milionů hamburgerů denně. Jen shrnutí toho, o čem jsme mluvili předtím tady pod křivkou poptávky a nad cenou. Cena se rovná 3,75 dolarům zde. Tohle je hodnota, jak velký užitek získají spotřebitelé nad rámec toho, co musí zaplatit. To je přebytek spotřebitele. Potom mezi touhle cenou, která se rovná 3,75 dolarů a křivkou nabídky máte přebytek výrobce. To je, o kolik více získají výrobci za každý hamburger, vzhledem k tomu jaké jsou jejich náklady obětované příležitosti na vyrobení dalšího hamburgeru. Tohle zde je přebytek výrobce. Řekněme... Ve skutečnosi jsou tahle čísla zdánlivě reálná. Mám 3,5 milionů hamburgerů denně. Ve skutečnosti jsme si to před tímto videem vyhledal. Vypadá to jako McDonalds alespoň na základě informací, které mám. Prodává více jak 4 miliony hamburgerů denně v USA. Nevysvětlil jsem, zda jsou to hamburgery od jednoho prodejce nebo vícero prodejců. Ale není to šílený počet prodaných hamburgerů v docela velké zemi. Pro tyto účely to nejsou nutně hamburgery od McDonalds. Jen mluvíme o tom, že to je celkový trh hamburgerů v zemi. Děláme zjednodušující předpoklad, že všechny hamburgery jsou vyráběné stejně, což víme, že není pravda. Vláda v této hypotetické civilizaci řekne: Prodává se hodně hamburgerů. Stát potřebuje vyšší příjmy na další věci. Nebo třeba aby splatili svůj dluh nebo na cokoli jiného. Rozhodnou se, že hamburgery zdaní. Chtějí zdanit hamburgery. Udělají to velmi jednoduše. Ani to neudělají v procentech. Většina daní z obratu bývají procenta ceny. Ale místo toho udělají daň 1 dolar z hamburgeru. Zamyslíme se nad tím, co to udělá s přebytky, s cenou, za kterou bude probíhat transakce a kolik budou muset lidé zaplatit, proti tomu co budou muset dostat. V daném bodě, když se podíváme na křivku nabídky, abychom získali někoho, kdo vyrobí ten úplně první hamburger, musí za něj dostat alespoň 2 dolary, potože to jsou jejich náklady obětované příležitosti. Mohou použít tyhle úplně stejné zdroje, tuhle půdu, práci, cokoli dalšího, aby vyrobili něco jiného, co má hodnotu 2 dolary. Musíte jim zaplatit alespoň 2 dolary, aby vyrobili hamburgery. Čím více hamburgerů chcete, aby dodavatelé vyrobili, tím více jim musíte zaplatit za ty další hamburgery, protože začnou používat zdroje, které by mohli být lépe použité na jiné věci a které nejsou tak účinně použity na hamburgery. Musíte jim zaplatit více. Tohle je křivka nabídky, kterou jsem původně namaloval fialově. Je to, co dodavatelé potřebují vidět, aby vyrobili určité množství. Když chcete, aby vyrobili 3 miliony hamburgerů, musíte být ochotni jim zaplatit 3 dolary za hamburger, protože to jsou jejich náklady obětované příležitosti z těchto dalších hamburgerů zde. Nyní se zamyslíme, co se stane, když přidáte daň. Tohle je, co dostanou dodavatelé nebo co dostanou výrobci. Ale když přidáte daň, spotřebitelé budou muset zaplatit dolar navíc. Tady, aby vyrobili tolik, dodavatelé budou muset dostat za hamburger 3 dolary. Ale potom budou muset spotřebitelé zaplatit o dolar více, budou muset zaplatit 1 dolar navíc. Aby dodavatelé vyrobili 2 miliony hamburgerů, budete muset zaplatit tolik. Budete jim muset zaplatit zhruba 2,50 dolarů, ale potom spotřebitelé budou muset zaplatit o dolar více. Budou muset zaplatit tolik. Aby to vyrobili všechno, budete muset platit nejméně 2 dolary. Ale potom, když dodavatelé nebo výrobci dostávají 2 dolary, spotřebitelé budou muset platit dolar navíc kvůli dani. Jeden způsob, jak o tom přemýšlet je, že křivka nabídky z pohledu spotřebitele se posune o dolar více než křivka nabídky z pohledu výrobce. Posune se nahoru o 1 dolar. Bude vypadat nějak... Dokáži to udělat lépe než takhle. Bude vypadat nějak takhle. V každém bodě, protože tohle je fixní dolar, není to procento, v každém bodě bude tahle vzdálenost zde 1 dolar. Co se stane? Z pohledu spotřebitele, co máme nyní, je nová cena, za kterou jsou ochotni spotřebovávat. Kvůli tomu, tahle skutečnost již není možná. Není možné, aby spotřebitelé platili 3,50 dolarů a aby výrobci dostali 3,50 dolarů. Dostaneme novou rovnovážnou cenu rovnovážné množství, protože nyní když je tohle z pohledu spotřebitele, bod, ve kterém se protnou, je právě zde, což je trochu více než 4 dolary za hamburger a je to trochu nižší množství. Je to... řekněme nějaké zaokrouhlené číslo zhruba 3 miliony hamburgerů denně. Co se tam stalo? Předtím byla celá tahle oblast celkový přebytek. Pod touhle zelenou přímkou byl přebytek výrobce, nad zelenou přímkou a pod touto křivkou zde byl přebytek spotřebitele. Nyní jsme část z toho ztratili. Ztratili jsme tuhle část. Tohle jsou naše náklady mrtvé váhy. Již to není součást celkového přebytku spotřebitele a výrobce. Jsou to náklady mrtvé váhy. Zdanění nás dostalo z dobře fungující situace, kde jsme dosahovali maximální přebytek spotřebitele a výrobce. Tohle zde jsou naše náklady mrtvé váhy. Jaké příjmy nyní vládá získá? Když předpokládáme, že tohle jsou 3 miliony, budou mít 3 miliony burgerů. Tohle jsou 3miliony. Budou mít 3 miliony hamburgerů krát dolar za hamburger. Udělám to takhle. Tahle délka zde bude oblast tohoto obdélníku, kterou udělám oranžově. Tahle délka zde jsou 3. Ta délka jsou 3 miliony a potom výška je dolar. Vybarvím to. Výška je dolar. Tohle bude výška 1 dolar. Daň z příjmu, kterou vláda získá, jsou 3 miliony krát 1 dolar. 3 miliony hamburgerů krát 1 dolar, což budou 3 miliony dolarů denně. Což je zajímavé, protože si možná vládní úředníci mysleli, že dostanou více, protože se koukají na plány a říkají: Počkat! Bude prodáno 3,5 milionů hamburgerů denně, dostaneme 3,5 milionů dolarů. Co si neuvědomili, že vyrábějí hamburgery dráže, takže bude nižší poptávané množství. Skutečné zúčtované množství nebo skutečné rovnovážné množství bude nyní jen 3 miliony. Vidíme, že to zde odstranilo přebytek, přebytek spotřebitele a přebytek výrobce a nikdo ho nezíská ani vláda. Nikdo nezíská tuhle bílou část zde. A tahle oranžová část zde se zakusuje do přebytku spotřebitele. Nyní platí více, než... Další způsob, jak o tom přemýšlet, je že rozdíl mezi užitkem, který získávají a tím, co platí v jakémkoli bodě za každého dalšího spotřebitele, je nyní menší a přebytek výrobce je menší. Rozdíl mezi tím, co dostávají za každý hamburger, a jejich náklady obětované příležitosti, je nižší. Přebytek spotřebitele se scvrkl na tuhle oblast zde a tyhle křivky. Nemůžeme udělat jen jednoduchou geometrii, abychom zjistili oblast trojúhelníků. Museli bychom ve skutečnosti udělat malý výpočet, abychom zjistili oblast těchto křivek. Potom přebytek spotřebitele byl odsunut do této oblasti nad tou oranžovou zde. Vidíte, že vlády z větší části musí udělat nějaký typ zdanění, aby získali příjem a mohla by to být daň z příjmů nebo by to mohla být daň z obratu jako tady. Ale když to udělají, dostane nás to do nefungujícího stavu a způsobí to nějaké... v závislosti na tom, jak jsou tyhle křivky tvarované... způsobí to nějaké náklady mrtvé váhy. Nějaký užitek z rozdílu toho, co bylo zaplaceno, něco z toho mizí. Ale alespoň to umožňuje vládě získat příjmy bez ohledu na to, zda si myslíte, že to je správná věc nebo není.
video