Práce a příjem z mezního produktu
Práce a příjem z mezního produktu (3/3) · 6:01

Cenová diskriminace I. stupně Jak různým spotřebitelům účtovat rozdílné částky ve snaze optimalizovat ekonomický zisk?

Navazuje na Komparativní výhoda, Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti.
Řekněme, že jsem výrobce vína a na této ose, svislé ose, jsou dolary za láhev. 10, 20, 30, 40 dolarů za láhev. Na této ose zde budu mít množství lahví, které vyrobím za týden. Řekněme, že tohle je 100, tohle je 200, 300 a potom 400. Tohle je množství lahví za týden. A tohle jsou dolary za láhev. Zamyslíme se nad křivkou poptávky. Křivka potpávky po mém druhu vína. Budeme předpokládat, že tohle je vysoce diferenciované víno. Křivka poptávky vypadá nějak takhle. Dělám ji pro zjednodušení jako přímku. Křivka poptávky vypadá takhle. Protože jsem řekl diferenciované, tohle nebude dokonalá konkurence. V mém druhu vína mám monopol. Tohle není trh s vínem obecně, tohle je trh s mým vínem. Moje víno vyhrálo nějaké ochutnávky, má tuhle jedinečnou chuť atd. Můžete se na mě dívat jako na monopolistickou konkurenci. Samozřejmě existuje konkurence jiných značek vína, jiných výrobců vína, ale moje víno je diferenciované a mám monopol konkrétně na můj druh vína. Dělali jsme to mnohokrát. Pokud mám na můj druh vína monopol, hovoříme o trhu s mým vínem, potom křivka mých mezních příjmů, bude mít dvojnásobný sklon než tohle, bude vypadat nějak takhle. Ve skutečnosti bude po tomto pokračovat záporně. Tohle je křivka mých mezních příjmů. Potom můžeme přemýšlet o straně nákladů. Strana nákladů mých věcí, moje mezní náklady mohou vypadat nějak takhle. Mezní nákady nebo se na to můžete dívat jako na křivku nabídky mého vína. Potom můžeme také udělat průměrné celkové náklady. Průměrné celkové náklady začínají vysoko. Máme fixní náklady děleno malým množstvím, ale mezní náklady jsou nižší než průměrné. Průměrné klesají a klesají. A potom se rovnají. Nyní každá další jednotka přinese průměr v nákladech, potom průměrné celkové náklady mohou vypadat nějak takhle. Průměné celkové náklady. Viděli jsme to mnohokrát. Pokud v blízké budoucnosti zde mám monopol, budu vyrábět množství, kde jsou mé mezní příjmy rovny mým mezním nákladům. Před tímto množstvím za každou jednotku získávám hospodářský zisk. Hospodářský zisk. Když vyrobím více než tohle, nezískávám již žádný hospodářský zisk. Budu vyrábět tohle množství, které, nevím, vypadá zhruba jako 160 jednotek a budu prodávat... a budu to prodávat za... Budu zde opatrný. Cena, při které to budu schopen prodat, tohle je moje množství, které budu schopen prodat. Cena, za kterou to budu prodávat, roste ke křivce potpávky. K bodu na křivce poptávky. A vypadá to, že budu schopen to prodat za zhruba, nevím, 33 dolarů za láhev. 33 dolarů za láhev a pokud chceme přemýšlet o hospodářském zisku, tohle je průměrný příjem z láhve, tohle jsou průměrné náklady na láhev. Tohle je průměrný hospodářský zisk na láhev a vynásobím to celkovým počtem lahví a dostanu svůj hospodářský zisk. Tahle část zde je můj celkový hospodářský zisk. Můžeme přemýšlet o tom, jak velký užitek z toho mají zákazníci a jaký užitek získávají navíc, než kolik za to zaplatili. A to bude tahle část zde. Tohle je spotřebitelský přebytek. Spotřebitelský přebytek. Řekněme, že s tím nejsem příliš spokojený. Vidím, že je zde příležitost získat ještě větší hospodářský zisk. Protože po tom všem jsme o tomhle mluvili od začátku. Jsou zde lidé, kteří získávají užitek více než 40 dolarů z mého vína, ale já jim ho prodávám jen za 33 dolarů. Všechno, co jsme doteď předpokládali, je že prodáváme... všichni spotřebitelé kupují něco za úplně stejnou cenu, ale jsem mazaný výrobce vína a říkám... Zeptám se. Proč nemohu dát jinou etiketu na moje úplně stejné víno a prodávat ho těm lidem za jinou cenu? A tak to udělám. Stále vyrábím tohle úplně stejné množství, vyrábím tohle úplně stejné množství, ale na prvních sto jednotek mého množství dám jinou etiketu. Tahle etiketa říká "velmi delikátní víno". Velmi delikátní víno, nejlepší víno, jaké jste kdy pili. Velmi delikátní prémiové víno, které má všechna ocenění a mají ho rádi všichni módní lidé. Dám ho do nejlepších vinoték a nejlepších restaurací s tou etiketou, s úplně stejným obsahem v láhvi a prodám jednu za 40 dolarů. Prvních sto jednotek prodám za 40 dolarů za láhev. Nyní je můj hospodářský zisk z těchto jednotek... Pamatujte si, že vyrábím 150, moje průměrné celkové náklady jsou tady dole. Moje průměrné celkové náklady jsou tahle čára zde. Na těchto lahvích získávám takový hospodářský zisk na láhev krát těchto sto jednotek. Nyní jsem svůj hospodářský zisk zvýšil. Zakousl jsem se do přebytku spotřebitele. Něco z toho jsem si vzal pro sebe a přeměnil to na hospodářský zisk a potom ty další... Nevím, tohle vypadá jako zhruba 60 nebo 70 lahví, které mám s tradiční etiketou a třeba je prodám do supermarketu. Tradiční etiketa. A prodám je do supermarketu. Nazvu to Docela dobré víno pro případ, aby někdo, kdo si ho koupil na lepším místě nepoznal, že Docela dobré víno je úplně stejné. Co jsem zde právě udělal, že jsem mezi spotřebiteli dělal rozdíly na základě toho, kolik je spotřebitel ochoten zaplatit. V podstatě jsem jim účtoval různé ceny a také do určité míry na základě toho, kde nakupují a jejich důvěřivosti, jim účtuji dvě naprosto rozdílné ceny. Tohle zde se nazývá cenová diskriminace. Je to způsob, jak může dodavatel v podstatě získat něco z přebytku spotřebitele pro sebe. Zažrat se do toho přebytku mezního užitku, který v podstatě dávají spotřebiteli, a mění ho na hospodářský zisk.
video