Elasticita
Elasticita (9/9) · 6:54

Elasticita a zvláštní procentuální změny Proč při výpočtu elasticity počítáme procentuální změny zvláštním způsobem?

Navazuje na Poptávka, nabídka a tržní rovnováha.
V tomto videu chci trochu objasnit, proč počítáme procentuální změny, když takovým způsobem přemýšlíme o elasticitě. Abychom si připomněli a zaměříme se na cenovou elasticitu poptávky, ačkoliv jsme již byli vystaveni dalším typům elasticity. Ale jen pro zopakování cenové elasticity poptávky. Elasticita poptávky je definována jako procentuální změna poptávaného množství lomeno procentuální změna, procentuální změna v ceně. Nejprve to spočítám obvyklým způsobem. Způsobem, jakým to budete dělat v tradiční hodině mikroeonomie. A potom to spočítám způsobem, který je založen na tom, jak byste tradičně počítali procenta. A uvidíme, proč mikroekonomové to dělají způsobem, jakým to dělají. Nejprve si řekneme o tom správném způsobu. Dám to do uvozovek, protože správně je jen podle definice podle dohody. Ale nejprve máme na mysli procentuální změnu v množství, procentuální změna v množství. Budeme předpokládat... budeme počítat elasticitu poptávky mezi bodem A zde. Bodem A a bodem B tady. Jaká je naše procentuálníí změna v množství? Naše absolutní změna v množství z A do B, máme růst o 2. Máme růst o 2, což napíšu dolů. Tohle bude 2 lomeno a tohle je tak trochu divná věc, kterou činíme, když počítáme naše procenta. Neříkáme 2 lomeno 4, říkáme 2 lomeno průměr 4 a 6. 2 lomeno průměr našeho počátečního bodu a konečnéhi bodu a průměr 4 a 6 je 5. Tohle bude... máme 40% změnu na základě toho, jak počítáme procenta v poptávaném množství. A udělejme naši procentuální změnu v ceně. Tohle všechno bude lomeno naše procentuální změna v ceně. Naše absolutní změna v ceně je -1 dolar, -1 dolar. A potom místo, abychom to dělali lomeno náš počáteční bod, lomeno 2, uděláme to lomeno průměr těchto dvou, lomeno 150. -1 lomeno 150 je -2/3 nebo správně zhruba - 66,7 %. Řekněme zhruba. Tohle zde, na základě toho, jak počítáme naše procenta a chci, aby bylo jasné, že tohle je trochu zvláštní způsob, že to lomíme středem mezi počátečním a konečným bodem. Ale říkáme procentuální změna z A do B v množství. Naše procentuální změna v množství, přesně tady ta, říkáme, že je to 40% a potom říkáme, že tahle procentuální změna v ceně tady je - 66,7%. Důvod, proč je tohle cenné a samozřejmě, pokud to tady spočítáte, 40% lomeno -66,7%, dostanete něco jako 0,6. Ale vyndejme si opravdu kalkulačku, abychom to spočítali. Bylo by to 40 děleno 66,7, to vám dá, je to skoro 60. Je to zhruba 0,6, pokud to zaokrouhlíme. Je to přibližně 0,60 Je to 0,597. Nechám to tak. Počkejte. 0,60. Nyní, co je na tomhle skvělé a co je z toho užitečné a to je důvod proč, to my ekonomové to děláme, že byste dostali stejnou odpověď, pokud byste šli z A do B nebo kdybyste šli z B do A. A tohle je situace, kdy jsme šli z A do B, ale když jdeme z B do A, je to úplně stejná věc. Pokud půjdeme z B do A, jaká bude naše změna v množství? Naše změna v množství je -2. Bylo by to -2 lomeno a nyní byste to neudělali lomeno váš počáteční bod, udělali byste to lomeno průměr. A to je proč dostaneme stejnou hodnotu bez ohledu na to, kterým směrem jdeme. Dostaneme průměr 4 a 6, což je 5 a to bude lomeno. Půjdeme-li z B do A, jaká bude naše změna v ceně. Naše změna v ceně je +1 lomeno průměr našeho počátečního bodu a našeho konečného bodu. Lomeno 150. Tohle jsou naprosto stejná množství, obě budou záporná čísla. Tady je záporné dole a tady je záporné nahoře. Ať tak či onak... tohle je -0,60, protože kladné číslo se dělí záporným. A tohle také, když to vypočítáte, bude to úplně stejná věc. -0,60. Pokud počítáte procenta tradičním způsobem, nedostanete stejnou hodnotu cenové elasticity poptávky, když půjdete z A do B a z B do A. A jen, abych vám to ukázal a dám tohle do uvozovek, protože to není špatný způsob udělat to obecně. Ve skutečnosti takhle byste vypočítali cenové změny tradičním způsobem. Ale neudělali byste to tak v mikroekonomickém smyslu. Pokud to uděláte špatným způsobem, pokud jste řekli z A do B, vaše absolutní změna v množství je +2. A vaše základna je... Pamatujte si, že tohle je způsob, jakým se to dělá mimo mikroekonomii. Vaše základna jsou 4 a potom vaše změna v ceně klesla 1 a vaše základna začala v A a vaše základna jsou 2. Tohle je způsob, jakým to počítáte mimo hodiny ekonomie. A tak dostanete... tohle se bude rovnat 50% plus 50% lomeno -50%. A v podstatě dostanete -1, jdete-li z A do B za použití tradičního způsobu výpočtu procentuální změny. Co se stane, když jdete z B do A? Najednou je vaše změna v množství -2 a vaše základna, váš počáteční bod je 6 a vaše změna v ceně... ještě jednou vaše cena se zvýší o 1 z B do A a tohle je +1 a vaše základna je nyní 1. Dostanete zhruba -33%. Tohle se bude rovnat -0,33, pořád to opakuji dokola, lomeno 100 %. Bude se to rovnat -0,33. Všimněte si, když vypočítáváte procenta tradičním způsobem, dostanete rozdílnou odpověď, jdete-li z bodu A do B než z bodu B do A. To je důvod, proč bereme procenta lomeno průměry našeho počátečního a konečného bodu Dostaneme stejnou hodnotu pro elasticitu poptávky podél této části křivky. Můžete na to pohlížet jako na průměrnou elasticitu poptávky podél této části křivky. A když to vypočítáte tímto způsobem, nezáleží, jestli jdete od A k B, nebo od B k A.
video