Elasticita
Elasticita (4/9) · 4:37

Konstantní jednotková elasticita Jak vypadá křivka poptávky s konstantní jednotkovou elasticitou?

Navazuje na Poptávka, nabídka a tržní rovnováha.
Již jsme hovořili o lineárních poptávkových funkcích, které ve skutečnosti měnily cenovou elasticitu, posouváme-li se po křivce směrem dolů. A ukázali jsme extrémy ukázali jsme věci, které jsou dokonale neelastické a věci, které jsou dokonale elastické. Co chci tímto videem ukázat a bude to rychlé video, je zamyšlení se nad tím, zda můžeme vytvořit křivku poptávky nebo přinejmenším porozumět tomu, jak vypadá, která má konstantní elasticitu na křivce. A jen pro legraci udělejme si konstantní elasticitu 1. Máme konstantní jednotkovou elasticitu poptávky. Zamysleme se, jak to můžeme vytvořit a doufejme, že nám to dá trochu více intuice, jak elasticita funguje. Nakresleme si naše osy. To je cena a tohle je množství. Nyní sem napíšeme nějaká čísla, to nám pomůže nakreslit tuto křivku poptávky, která má jednotkovou elasticitu v každém bodě, při každé ceně a v každém množství. Napíši sem několik čísel. Tohle lomeno tímto je 10, je to 10 dolarů nebo s jakými jednotkami pracujeme. A je to 10 jednotek za časové období, 10 jednotek za týden, 10 jednotek za měsíc atd. Nyní chceme, aby absolutní hodnota elasticity poptávky se ve všech bodech rovnala 1. Budeme předpokládat, že tato křivka splňuje zákon poptávky, který říká, že když cena klesá, poptávané množství roste. Zamysleme se. Tohle bude klesající sklon a ve skutečnosti řekneme, že elasticita poptávky se bude rovna -1. Pokud máme 1% pokles ceny, budeme mít 1% nárůst množství a naopak. Pokud jsme tady nahoře, kdy cena je téměř 10 dolarů a kde se třeba množství blíží k 1, zamysleme se nad tím, jak bude vypadat 10% pohyb ceny. 10% pokles. Bude to zhruba takováhle velikost... 10% pohyb bude zhruba tady. Pokouším se získat obecný tvar této křivky. Nechystám se jít do detailnějších výpočtů, které za tím stojí. To je 10% pokles ceny a my rovněž chceme 10% nárůst množství. Ale pamatujte si, že naše množství je pouze 1. 10% nárůst množství bude pouze 10% z 1. Pokud cena klesá o 10%, tohle je 10% nárůst množství, naše křivka tady nahoře bude vypadat nějak takhle, bude docela strmá. Nyní se zamysleme nad tím, jak by křivka mohla vypadat tady. Chceme 10% pro obě. Protože chceme, aby cenová elasticita poptávky byla podél celé křivky 1. Pokud učiníme zde 10% pohyb ceny, řekněme, že jsme tady dole, kde se cena blíží 1. 10% pohyb ceny bude velmi malý. 10% pohyb ceny bude něco jako tohle, bude to zhruba desetina pohybu. 10% pohyb ceny, ale 10% pohyb poptávaného množství bude mnohem větší a bude to vypadat takhle, protože množství se blíží k 10, takže 10% z tohoto je zhruba 1 jednotka. V tomto bodě v grafu to bude vypadat nějak takhle. Trochu se to zploští jako tady a když jsou cena a množství stejné... Řekněme, že tohle jsou 2 a tohle jsou 3. Procentuální pohyby budou stejné, ale protože cena a množství jsou stejné, absolutní pohyby budou také stejné. V tomto bodě by naše křivka měla vypadat nějak takhle. Měla by mít sklon 1. Pokud spojíte body, měli byste dostat obecný tvar křivky poptávky, která má cenovou elasticitu a v průběhu celé křivky, jejíž absolutní hodnota cenové elasticity poptávky je 1. Uděláme to a křivka bude vypadat nějak takhle. Bude strmější, když se množství bude přibližovat k nule a bude plošší, když množství poroste. Každopádně, doufejme, že to pro vás bylo zajímavé.
video