Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
Poptávka, nabídka a tržní rovnováha (3/10) · 4:34

Změna v očekávaných budoucích cenách a poptávce Co se stane s křivkou poptávky očekáváme-li, že budoucí ceny porostou nebo naopak poklesnou?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
Hovořili jsme o zákonu poptávky a jak, pokud zachováme vše ostatní stejné, změna v ceně, cena vzroste, poptávané množství klesne a cena klesne, poptávané množství vzroste. Pokud zachováte vše ostatní stejné, ceteris paribus, pohybujeme samotnou křivkou v závislosti na ceně. Ale začali jsme hovořit o tom, co se stane, když změníte něco z toho, co bylo doposud stejné. Jak to změní poptávku? V posledním videu jsme hovořili o ceně příbuzných statků a pokud se cena příbuzných statků změní, oba komplementy a substituty, jak to může změnit, jak to může zvýšit nebo snížit poptávku, celou křivku ne jenom jeden konkrétní scénář. Nyní si řekneme o dalším z těchto faktorů, který jsme udržovali konstantní. Zamyslete se nad tím, jak by to mohlo změnit poptávku, celou křivku, pokud bychom to změnili a je to očekávání budoucích cen. Očekávání...Očekávání...budoucích cen. Řekněme... Nejprve tu hovořme o našem prvním scénáři, kde, řekněme tato křivka... Lidé neočekávali, že se změní ceny za můj e-knihu a nyní najednou lidé očekávají změnu v očekávání. Najednou očekávají, že ceny budou růst. Nyní očekávejme vzrůstající budoucí cenu. Co se stane? Pokud očekáváte, že budoucí cena poroste a zmíněné zboží nebo produkt je něco, co můžete uskladnit, v závislosti na tom, o kolik očekáváte, že vzroste, pravděpodobně to raději koupíte nyní. Koupíte to dříve, než ceny vzrostou. Bez ohledu v jakém bodě křivky jsme, bez ohledu na cenový bod z jakýchkoli těchto cenových bodů nyní lidé chtějí místo nakupování později nakupovat nyní. Současná poptávka poroste v jakémkoli z těchto cenových bodů. Za 2 dolary by si to chtělo více lidí, protože cena roste. Za 4 dolary si to koupí více lidí, protože cena roste a jakýkoli z těchto cenových bodů, protože nyní se očekávání posunula od neutrálních k očekávání, že ceny porostou. Posunulo by to celou křivku doprava. Tohle by posunulov celou křivku doprava. Tady je scénář 1 a v závislosti na tom, jak se věci změní, se tohle pousne doprava. Ale to je jen obecná myšlenka, tohle je scénář 1. A posun celé křivky, můžete říct, že zvyšují poptávku. Tohle je doslova navyšování poptávky. A když jsme mluvili o poptávce, pamatujte si, a jsem asi unavený to znovu opakovat. Nehovořím o konkrétním množství, hovořím o posunu celé křivky doprava, protože lidé očekávají rostoucí budoucí ceny, takže součásná poptávka vzrostla, současná křivka poptávky se posunula doprava. A nyní se na to můžeme podívat z druhé strany a představit si, co se stane ve scénáři 2. Předtím byli lidé neutrální. To byla naše křivka přesně tady,. Neměli názor na to, zda by mohly budoucí ceny růst nebo klesat nebo možná předpokládali, že by mohly zůstat stejné. A nyní očekávají, že budoucí ceny budou klesat a k tomu dojde jen u spotřební elektroniky. Vidíte, že kdykoliv si kupujete laptop nebo nějaké jiné elektronické zařízení, předpokládáte, že cena klesne. O čem mluvíme, je změna očekávání. Posouváte se z neutrality nebo řekněme, že očekáváte, že budou klesat. Ale nyní očekáváte, že poklesnou dokonce rychleji a protože očekáváte, že poklesnou rychleji, je méně pravděpodobné, že je koupíte nyní. Pokud jste to očekávali předtím, mysleli jste si, že ceny budou zhruba konstantní a nyní očekáváte že poklesnou, měli byste si nyní říci super. Proč se trochu nezastavím a netorchu nepočkám, sníží to poptávku. V tomto scénáři se celá křivka posune doleva. V daném cenovém bodě poptávané množství klesne v jakékomli bodě této křivky. Celá křivka poptávky se posune doleva, protože ve scénáři 2 byla poptávka snížena.
video