Směsi
Směsi (1/9) · 8:38

Homogenní směsi Jaké druhy směsí existují okolo nás? Čím se liší homogenní směsi od heterogenních? Co jsou to roztoky? Existují roztoky v pevném a plynném skupenství?

video