Směsi
Směsi (7/9) · 5:51

Usazování a filtrace Jak se používá usazování a jak filtrace? Co je to filtrát a co je filtrační koláč? Na základě čeho se oddělují složky směsí při filtraci a při usazování?

video