Směsi
Směsi (9/9) · 6:38

Chromatografie Jaktože se látky při papírové chromatografii pohybují po papíře? Jak funguje chromatografie obecně? Jak ze směsi rozdělit několik barviv?

video