Programování v Pythonu
Programování v Pythonu (18/21) · 2:12

Cvičení - Napište funkci pro seřazení Výzva - napište v Pythonu funkci, která fyzicky seřadí libovolný list.

video