Přihlásit se

Základy trigonometrie: Úvod Základní trigonometrie.

video