Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Komplexní čísla

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

75 minut
Navazuje na Algebra: Funkce.

Úvod k "i" a imaginárním číslům 5 m

Úvod k "i" a imaginárním číslům

"i" umocněné na náhodné exponenty 6 m

"i" umocněné na náhodné exponenty

Základy analýzy v komplexním oboru 13 m

Komplexní rovina, velikost, modul, argument, exponenciální tvar.

Komplexní čísla 2 m

Opakování - zápis čísel -21  a  7i jako čísel komplexních

Sčítání komplexních čísel 1 m

Řešení příkladu: 5 + 2i + 3 - 7i

Násobení komplexních čísel 6 m

pomocí distributivního zákona a metody FOIL

Komplexně sdružená čísla 4 m

u16_l4_t2_we4 Komplexně sdružená čísla

Komplexní čísla (část 1) 10 m

Komplexní čísla (část 1)

Komplexní čísla (část 2) 9 m

dělení komplexních čísel

Odčítání komplexních čísel 2 m

Názorný příklad odčítání dvou komplexních čísel.

Dělení komplexních čísel. 5 m

Názorný příklad, jak dělit komplexní čísla