Obecná chemie
Přihlásit se

Vyčíslování chemických rovnic

Úvod do vyčíslování chemických rovnic se spoustou příkladů pro různé typy chemických reakcí.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

50 minut

Vyčíslování chemických rovnic 5 m

Umění vyčíslování chemických rovnic. Jednoduchý příklad na začátek.

Vyčíslení složitější chemické rovnice 5 m

Vyčíslení spalovací reakce ethenu.

Vyčíslení další spalovací reakce 5 m

Vyčíslení reakce spalování ethanu.

Vizuální pochopení vyčíslování chemických rovnic 5 m

Detailnější rozbor vyčíslení reakce mezi ethenem a kyslíkem.

Vyčíslování chemických rovnic substitucí 4 m

Jak efektivně vyčíslovat rovnice, ve kterých se části molekul během reakce nemění?

Vyčíslování redoxních reakcí v kyselém prostředí 12 m

Na příkladu redukce dichromanu si ukážeme, jak správně vyčíslit redoxní rovnici, která probíhá v kyselém prostředí.

Vyčíslování redoxních reakcí v zásaditém prostředí 14 m

V návaznosti na předchozí video si ukážeme, jak vyčíslovat redoxní reakce, které probíhají v zásaditém prostředí.