Úvod do ekonomie

Vznik moderní ekonomie, úvahy Adama Smithe, rozdělení na mikro a makroekonomii, matematický přístup v ekonomii.

10 minut

Úvod do Ekonomie 10 m

Vznik moderní ekonomie, úvahy Adama Smithe, rozdělení na mikro a makroekonomii, matematický přístup v ekonomii.