Úvod do ekonomie
Úvod do ekonomie (1/1) · 9:59

Úvod do Ekonomie Vznik moderní ekonomie, úvahy Adama Smithe, rozdělení na mikro a makroekonomii, matematický přístup v ekonomii.

video