Fotografie

Videa věnující se fenoménu umělecké fotografie

6 minut

Ansel Adams: Fotografie Moonrise 2 m

Ansel Adams popisuje jak vznikla jeho slavná fotografie Východ Měsíce

Ansel Adams: Vizualizace fotografie 1 m

Ansel Adams: Visualizing a Photograph; Ansel Adams talks about seeing and feeling photography.

Fotografie 3 m

„Mezi mylné předsudky o fotografiích patří myšlenka, že se jedná o čistě mechanické umění, které nějakým způsobem postrádá představivost. To je však omyl, který mě štve nejvíce…“-- Weston Naef, vysloužilý správce, Oddělení pro fotografie