Fotografie
Přihlásit se
Fotografie (2/3) · 1:25

Ansel Adams: Vizualizace fotografie Ansel Adams: Visualizing a Photograph; Ansel Adams talks about seeing and feeling photography.

Ansel Adams o fotografii a vizualizaci. [HUDBA KLAVÍRU] Základem mého přístupu k fotografii je vizualizace výsledného snímku ještě před tím, než exponuji. Říkám to velmi často a nejsem si jistý, jestli lidé přesně chápou, co to znamená. Když vizualizujete fotografii, není to jenom o tom vidět ji v hlavě, ale je to také a zejména věcí jejího cítění - cítění nejrůznějších kvalit, kterých chcete ve výsledném snímku dosáhnout. Nejprve se ovládá závěrka, pak se vyvolá negativ. Negativ může být přirovnán k notovému zápisu. Je připraven na své provedení, na tištěný snímek. Pokud je negativ správně komponován, technicky a esteticky, pak může být použit k znovuvytvoření původního vizualizovaného záměru. Takže nakonec mohu říct, že vizualizuji esenci fotografie, která vznikne.
video