Účetnictví
Přihlásit se

Rozvaha

Charakteristika rozvahy. Rozvahové účty

Tento obsah spravuje Eliška Galambicová.

0 minut
Navazuje na Účtová osnova.