Účetnictví time 5 h

Účtování je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro podnikatele. Účtujeme dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Schéma je vytvořeno dle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání a obor 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Toto schéma spravuje Eliška Galambicová