Lineární rovnice a nerovnice I

Začneme jednoduchými příklady rovnic a nerovnic, pomocí nichž budeme řešit jednoduché slovní úlohy.

2 hodiny

Jednoduché rovnice 11 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice 7x=14. Příklady na procvičení.

Lineární rovnice 3 2 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice - ekvivalentní úprava (převedení členu na druhou stranu rovnice). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 4 3 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice - ekvivalentní úprava (dělení případně násobení rovnice vhodným číslem). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 5 13 m

Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (jedna ekvivalentní úprava).

Lineární rovnice 1 9 m

Názorné řešení dvou lineárních rovnic - obě ekvivalentní úpravy.

Lineární rovnice 12 14 m

Čtyři přiklady lineárních rovnic, které je třeba před použitím ekvivalentních úprav zjednodušit. Slovní úloha řešená pomocí sestavené rovnice.

Lineární rovnice 2 3 m

-16 = x/4 + 2  Lineární rovnice řešená oběma ekvivalentními úpravami. Provedení zkoušky.

Slovní úloha - řešení rovnicí 2 m

Slovní úloha na výpočet šířky obdélníkové zahrady ze známého obvodu. Délka je vyjádřená v závislosti na šířce. Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, šířka w.

Lineární rovnice 6 9 m

Názorné řešení lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice.

Lineární rovnice 11 5 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice - řešení dvěma způsoby. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 7 4 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Provedení zkoušky.

Nerovnice 2 m

Ve slovní úloze spočítáme počet dlaždic a obsahu při ceně nižší než 1000 Kč.

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 m

Řešení nerovnice: x + 8 je menší než nebo rovno 6 a její grafické znázornění.

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 3 m

Vyřešíme nerovnici -5c menší nebo rovno 15 a graficky znázorníme řešení.

Nerovnice se sčítáním a odčítáním 7 m

Řešení jednoduchých nerovnic sčítáním a odčítáním od obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Nerovnice s násobením a dělením 9 m

Řešení jednoduchých nerovnic násobením a dělením obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Nerovnice - řešení více kroky 4 m

Podrobně vysvětlený postup řešení nerovnice: 5x + 7 > 3(x + 1), včetně znázornění řešení na číselné ose.

Slovní úloha na sčítání v rámci nerovnic 5 m

Na číselné ose si ukážeme a vysvětlíme výsledek slovní úlohy, kterým bude nerovnice.

Slovní úloha s řešením nerovnice 2 m

Pro nejméně kolik lidí hrála kapela? Řešení zjistíme pomocí nerovnosti.