Lineární rovnice a nerovnice I
Lineární rovnice a nerovnice I (13/19) · 2:00

Nerovnice - řešení jedním krokem Řešení nerovnice: x + 8 je menší než nebo rovno 6 a její grafické znázornění.

video