Účetní a finanční výkazy

Základní účetní a finanční výkazy

7 minut

Výdaje na náklaďák vedou k nekonzistentnímu výkonu 4 m

Výdaje na náklaďák vedou k podivně vypadajícímu výkazu zisků a ztrát

Amortizace a odpisy 4 m

Porovnání odpisů a amortizace