Účetní a finanční výkazy
Účetní a finanční výkazy (1/2) · 3:33

Výdaje na náklaďák vedou k nekonzistentnímu výkonu Výdaje na náklaďák vedou k podivně vypadajícímu výkazu zisků a ztrát

video