Celá čísla

Čísla

Seznámení s čísly v desítkové soustavě a číselnými řády (jednotky, desítky, stovky).

39 minut

Princip desítkové soustavy 8 m

Můžeme zapsat množství jinak než slovy? V tomto videu si vysvětlíme princip zápisu pomocí čísla. Ukážeme si, jak použít deset symbolů (číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) k zapsání libovolného množství.

Příklad: Zápis množství pomocí čísla 5 m

Kolik je na obrázku zelených sloupečků? Počet zapiš číslem.

Příklad: Znázornění čísla 25 3 m

Vyjádři číslo 25 pomocí množství.

Čtení dvojciferného čísla 4 m

Umíš přečíst dvojcifené číslo?

Čtení trojciferného čísla 3 m

Umíš přečíst trojciferné číslo?

Zapiš číslem řečené množství 3 m

V tomto videu si potrénujeme, jak zapsat číslem slovy vyjádřené množství.

Příklad: Řád číslice 4 m

Jaký je řád číslice 3 v čísle 4 356?

Tabulka čísel 6 m

Zápis čísel 0 až 100 do tabulky. Důraz na pochopení struktury zápisu čísel.

Kuličkové počítadlo 3 m

Víš, jak zaznamenat množství na kuličkovém počítadle? Všiml sis podobnosti s principem zápisu čísla?