Geometrie: Kružnice

Blok ze starého webu.

66 minut

Popis kružnice 11 m

Definice kružnice. Tečna a sečna. Průměr a poloměr. Velký a malý oblouk.

Části kružnice 2 m

Vysvětlíme si pojmy týkající se kruhu a kružnice: střed, poloměr, průměr a obvod.

Obsah kruhu 3 m

Obsah kruhu a jeho vztah k číslu pí.

Kružnice: Poloměr, průměr a obvod 9 m

Vysvětlíme si vztah mezi průměrem, poloměrem a obvodem kruhu nebo kružnice. Také si představíme číslo pí.

Kružnici definují tři body 10 m

Důkaz, že tři body definují kružnici. Též je vysvětleno, že střed kružnice je průsečíkem os stran trojúhelníku, kolem něhož je kružnice opsaná.

Vztah mezi obsahem trojúhelníku a poloměrem kružnice opsané 9 m

Pomocí podobných trojúhelníků si odvodíme vztah mezi obsahem trojúhelníku a poloměrem kružnice jemu opsané.

Kružnice opsaná trojúhelníku 8 m

S využitím znalosti podobnosti trojúhelníku si dokážeme, že střed kružnice vepsané trojúhelníku leží na průsečíku os jeho úhlů.

Vztah obvodu, obsahu a poloměru kružnice vepsané trojúhelníku 7 m

Příklad, ve kterém je spojeno hned několik pojmů dohromady. Máme zadaný obvod trojúhelníku, poloměr kružnice opsané a máme vypočítat jeho obsah.

Věta o trojúhelníku vepsaném do kružnice - speciální případ 6 m

Pokud vepíšeme trojúhelník do kružnice takovým způsobem, aby přepona procházela středem kružnice, bude tento trojúhelník vždy pravoúhlý.