Přihlásit se

Geometrie: Kružnice

Blok ze starého webu.

69 minut

Popis kružnice 11 m

Definice kružnice. Tečna a sečna. Průměr a poloměr. Velký a malý oblouk.

Části kružnice 2 m

Vysvětlíme si pojmy týkající se kruhu a kružnice: střed, poloměr, průměr a obvod.

Obsah kruhu 4 m

Obsah kruhu a jeho vztah k číslu pí.

Kružnice: Poloměr, průměr a obvod 11 m

Vysvětlíme si vztah mezi průměrem, poloměrem a obvodem kruhu nebo kružnice. Také si představíme číslo pí.

Tři body definující kružnici 10 m

Důkaz, že tři body jediněčně definují kružnici, a že střed kružnice je průsečíkem kolmých sečen stran trojúhelníku, kolem něhož je kružnice opsaná.

Důkaz vztahu mezi obsahem trojúhelníku a poloměrem kružnice opsané 9 m

Důkaz vztahu mezi obsahem trojúhelníku a poloměrem kružnice jemu opsané.

Kružnice vepsaná trojúhelníku a její střed 8 m

Použitím os úhlů najdeme kružnici vepsanou trojúhelníku a její střed.

Vztah obvodu, obsahu a poloměru kružnice vepsané trojúhelníku 7 m

Důkaz, že obsah trojúhelníku se rovná poloměr kružnice vepsané krát poloobvod.

Pravoúhlé trojúhelníky vepsané do kružnice (důkaz) 6 m

Důkaz o tom, že trojúhelník vepsaný do kružnice tak, že jeho přepona se kryje s průměrem kružnice, je pravoúhlý.