Geometrie: Kružnice
Geometrie: Kružnice (10/9) · 5:35

Věta o trojúhelníku vepsaném do kružnice - speciální případ Pokud vepíšeme trojúhelník do kružnice takovým způsobem, aby přepona procházela středem kružnice, bude tento trojúhelník vždy pravoúhlý.

video