Geometrie time 26 h

Body, přímky, úsečky, polopřímky, kolmice, rovnoběžky... Tím vším začíná geometrie a zdaleka nekončí.

Toto schéma spravuje Petra Jirůtková