Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (11/29) · 8:37

Transponování matice Transpose of a matrix

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Mám zde matici ‚A‘ o rozměrech m x n. Tato matice má ‚m‘ řádek a ‚n‘ sloupců. Mohu ji obecně popsat tímto způsobem. První řádek by byl ‚a11‘. První řádek, první sloupec. ‚a12‘, první řádek, druhý sloupec. Jelikož mám ‚n‘ sloupců, tak ‚a1n‘, první řádek, n-tý sloupec. Následně druhý řádek by vypadal takto. Druhý řádek, první sloupec. Druhý řádek, druhý sloupec. Celý druhý řádek, až do n-tého sloupce. Tímto způsobem neustále pokračujeme, až k m-té řádce. M-tá řádka by vypadala takto: Každý z prvků odpovídá řádce, nebo sloupci, dle toho jak se na to díváme. Čili tento prvek bude ‚am1‘. M-tá řádka, první sloupec. ‚am2‘. A tímto způsobem až do ‚amn‘. Toto je naše výsledná matice. Toto je moje matice ‚A‘. Nyní, definuji transpozici této matice, jako ‚A‘ s horním indexem T. A toto bude moje definice, která je v podstatě maticí ‚A‘ s prohozenými všemi řádky a sloupci. Takže moje transponovaná matice ‚A‘ bude n x m maticí. Všimněte si, že jsem řekl ‚m‘ řádek a ‚n‘ sloupců. Nyní bude mít ‚n‘ řádek a ‚m‘ sloupců. Jak tedy tato matice bude vypadat? Jaká bude? Přehodím moje řádky a sloupce. Takže moje první řádka se stane mým prvním sloupcem. Čili mám ‚a11‘. Tento prvek bude stále na stejné pozici. Ale tento prvek již nebude přímo zde. ‚a12‘. A v druhé řádce mám to, co jsem původně měl v druhém sloupci, první řádce. Nyní vezmu to, co jsem měl ve druhém sloupci, první řádce. Doplním takto až k ‚a1n‘. To dává… ne ‚ain‘, ale ‚a1n‘. To dává smysl, protože nyní mám ‚n‘ sloupců. Pardon, nyní mám ‚n‘ řádek. ‚n‘ sloupců jsem měl předtím. Nyní mám ‚n‘ řádek. Nyní, když transponuji tuto řádku, bude vypadat takto: ,a21‘, ,a22‘ až do ,a2n‘. Označování pro Vás může být nyní trochu matoucí, vzhledem k tomu co jsme všechno doposud udělali, jsme vždy řekli, toto první číslo je číslo řádku, a druhé je sloupce. To je to, co jsme udělali zde. To co dělám zde, můžete ignorovat, jako odkaz na řádky a sloupce. Můžete prostě říci, že cokoliv jsme měli zde v mé první řádce, druhém sloupci, mám nyní zde. Podíváte-li se na tuto transpozici, neberte indexy příliš doslova. Nebo můžete tak trochu změnit interpretaci. Toto je nyní první sloupec, druhý řádek. Toto byl druhý řádek, první sloupec. Toto byl druhý řádek, první sloupec. Nechci Vás příliš zmást těmito indexy. Jen si pamatujte, že bereme všechny řádky a měníme je na sloupce, abychom získali transpozici. A pak už jen takto pokračujete. A pak tato m-tá řádka se nyní stane m-tým sloupcem. ,am1‘, ,am2‘, dolu až k ,amn‘ ,am1‘, ,am2‘, dolu až k ,amn‘ Čili tento prvek, je nyní tento prvek. Víte, že tento prvek je nyní tento prvek. Tento prvek je nyní tento prvek. Myslím, že jste princip pochopili. Toto je transpozice. Někdy může být práce s abstraktními věcmi trochu matoucí. A obvzlváště to oceníme jakmile některé z důkazů obsahují transpozice. Ve skutečnosti však vytvoření matice, s konkrétními čísly by nemělo být příliš obtížné. Začněme s případem matice 2 x 2. Pokusím se barevně odlišovat, jak nejlépe dovedu. Řekněme, že mám matici. Řekněme matici ,A‘. Nyní vytvořme matici ,B‘. Již jsem vytvořil matici ,A‘. Označme ji ,B‘. ,B‘ je rovna matici 1, 2, 3, 4. Tyto barvy jsou si velice podobné. Jak tedy bude vypadat transponovaná matice ,B‘? Transponovaná matice ,B‘ bude rovna… přehodíme řádky a sloupce. Takže první řádka bude nyní první sloupec. 1, 2. A druhá řádka nyní bude druhý sloupec, 3, 4. Nebo se na to můžete podívat obráceně První sloupec nyní bude první řádkou. A druhý sloupec se stane druhou řádkou. Udělejme si příklad. Na místo matice 2 x 2… nebo 3 x 3… udělám jednu, která bude trošku náročnější. Myslím, že to vše vyjasní. Řekněme, že mám matici ,C‘. Řekněme, že mám matici ,C‘. Vytvořím pěkně velkou matici. Řekněme matici 4 x 3. Vyplníme ji nějakými čísly. 1, 0, -1. 2, 7. Ale, chtěl jsem to udělat v různých barvách. Udělám to v jiné barvě. Pak 2, 7, -5. Nyní mám 4, -3, 2. Musím zde udělat ještě jeden řádek. Ještě připíši 1, 3 a 0. Toto je moje matice ,C‘. Ještě takto a bude to esteticky příjemné. Zavřeme závorku ve stejné barvě. Jaká tedy bude transpozice matice ,C‘? Čili, ,C‘ transponovaná. Udělám to v jiné barvě. ,C‘ transponovaná nyní bude matice o rozměrech 3 x 4. A v podstatě to bude matice ,C‘ se všemi řádky přehozenými za sloupce nebo všemi sloupci přehozenými za řádky. Takže nyní to bude matice 3 x 4. Takže nyní to bude matice 3 x 4. A tento první řádek se stane prvním sloupcem. 1, 0, -1. Druhý řádek zde nyní bude druhým sloupcem. 2, 7, -5. Nepoužil jsem stejný odstín zelené, nicméně určitě je Vám to jasné. Tento třetí řádek se stane třetím sloupcem. 4, -3, 2. A nakonec, čtvrtý řádek se stane čtvrtým sloupcem. -1, 3 a 0. To co jsme teď udělali, že tento prvek byl ve druhé řadě, třetím sloupci. Kde je tento prvek nyní? Je ve druhém sloupci a třetí řadě. Vše co jsme udělali je jen záměna řádek za sloupce. Mohli bychom to udělat s dalším. Podívejte. Provedeme to přímo s tímto prvkem zde. Tento prvek je zde ve třetí řadě. 1, 2, 3. A druhém sloupci. A když se podíváme sem dolu, je nyní ve třetím sloupci a druhé řadě. A o tom transpozice je. A nyní, jedna zajímavá věc, co se stane, provedeme-li transpozici transpozice? Co se stane vezmeme-li transponovanou matici ,C‘ a transponujeme ji znovu? Čemu se to bude rovnat? Abychom dostali transponovanou matici ,C‘, museli jsme matici ,C‘ prohodit řádky a sloupce. Všem prvkům řádku a sloupec. Provedeme-li transpozici znovu, stačí se soustředit jen na tento prvek. Zde byl ve druhé řadě a třetím sloupci. Po transpozici je ve druhém sloupci a třetí řadě. Pokud bychom provedli transpozici znovu, byl by znovu ve druhé řadě a třetím sloupci. Takže transpozice transponované matice ,C‘ je pouze matice ,C‘. Prohazujete všechny sloupce při transpozici. A provedete-li transpozici znovu, prohoďte je všechny zase zpět. O tom to celé je. Každopádně, doufám, že Vám video přišlo užitečné.
video