Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (25/91) · 12:39

Lineární rovnice 4 Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (jedna ekvivalentní úprava).

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video