Algebra: Řešení lineárních nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních nerovnic (9/23) · 4:22

Řešení nerovnic 2/3 > -4y - 8 a 1/3

Navazuje na Algebra: Řešení lineárních rovnic.
video