Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic
Přihlásit se
Algebra: Soustavy rovnic a nerovnic (2/10) · 1:15

Zkouška řešení soustavy nerovnic Je (2, 5) řešením soustavy nerovnic: "y ≥ 2x + 1" a "x > 1" ?

Navazuje na Algebra: Grafy lineárních rovnic a nerovnic.
Je [2, 5] řešením soustavy nerovnic? Tady máme soustavu nerovnic. Máme tu: 'y' je větší nebo rovno 2 krát 'x' plus 1 a 'x' je větší než 1. Aby bylo [2, 5] řešením, musí odpovídat oběma nerovnicím. Vyzkoušíme to. Když 'x' je 2 a 'y' je 5, musí obě nerovnice vyjít. Vyzkoušejme první. Pokud předpokládáme, že 'x' je 2 a 'y' je 5, měli bychom nerovnici říkající, že 5 je větší nebo rovno 2 krát 2 plus 1. x je 2, y je 5. Dostáváme 5 je větší nebo rovno… 2 krát 2 je 4, plus 1 je 5. 'y' je větší nebo rovno 5. Je to pravda! 5 je 5. Možnost „rovná se“ z „větší nebo se rovná“ nás zachraňuje. První nerovnice vychází. Podíváme se na druhou. 'x' musí být větší než 1. V řešení [2, 5] je 'x' rovno 2. 2 je větší než 1. Takže obě nerovnice vycházejí. [2, 5] je řešením této soustavy nerovnic.
video