Rovnice a nerovnice

Soustavy nerovnic

Tento blok navazuje na lineární nerovnice a rozšiřuje jejich možné použití v soustavách. Ukážeme si, jak lze takové soustavy vyřešit graficky a k čemu nám to může být užitečné.

30 minut

Zkouška řešení soustavy nerovnic 1 m

Je (2, 5) řešením zadané soustavy nerovnic? Odpovíme si ve videu.

Množina řešení lineární nerovnice o dvou neznámých 4 m

Při zadaných podmínkách budeme hledat množinu řešení daných nerovnic.

Grafické řešení soustavy nerovnic 6 m

Najdeme množinu řešení pro soustavy nerovnic, které jsou zadané pomocí grafů.

Grafické znázornění řešení soustavy nerovnic 6 m

Ze zadané soustavy nerovnic zjistíme množinu řešení pomocí nákresu do soustavy souřadnic.

Grafické znázornění soustavy nerovnic 2 3 m

Tentokrát máme soustavu tří nerovnic, na jejíž množinu řešení máme přijít. Může se stát, že jako řešení vyjde prázdná množina?

Příklad: Jaké jsou možné kombinace toho, co si Luis může koupit? 10 m

Vyřešíme soustavu dvou nerovnic, abychom zjistili, jaké všechny kombinace her a písniček si Luis může koupit, aby dodržel stanovené podmínky.